Bakgrund

Om gengassidan

Bilen är ett nödvändigt ont, åtminstone för oss norrlänningar, men är verkligen bensinen nödvändig? Bensindrift leder till koldioxidutsläpp som i sin tur späder på växthuseffekten. Innan bränsleceller, etanol eller el tagit över marknaden kan kanske den gamla hederliga gengasen vara ett acceptabelt alternativ.

När jag först började bli intresserad av gengas i slutet av 1993 fanns det inte mycket material att ta lärdom av, varken i tryckt form eller på nätet och tyvärr kan jag säga att det fortfarande inte hänt mycket på den fronten. Därför startade jag den här siten med mål att tillhandahålla kunskaper som kan leda till att fler upptäcker gengasen som drivmedel.

Siten upprätthålls helt ideellt och om du har material som du tycker skulle passa här så tar jag tacksamt emot det.

Ytligt om gengas

Ordet gengas är en förkortning för generatorgas som i sin tur kommer från generera gas, och det är just det ett gengasaggregat, eller en gasgenerator som jag föredrar att kalla dem, gör - generar gas.

Gengas användes redan under mitten av 1800-talet för att elda ugnar inom järnindustrin. Det första kända förslaget att använda gengas för motordrift kom 1877 och omsattes i praktiken omkring 1881.

Den första praktiskt användbara gasgeneratorn för motorfordorn tillverkades i Frankrike av firman Panhard & Levassor under 20-talet. Även i Tyskland utvecklades generatorgasen och mest känt därifrån är Imberts vedgasgenerator.

Efter kriget var bensinpriserna låga och ingen ville befatta sig med de klumpiga gasgeneratorerna som man dessutom förmodligen förknippade med krigets elände och i princip alla avmonterades för att hamna på soptippar och i lador. Inte förrän under energikrisen på 70-talet dammade man av den gamla tekniken av rädsla för att bilarna skulle bli stående. Detta ledde 1983 till att Biomass Energy Foundation bildades av Harry LaFontaine som sedermera tillsammans med Tom Reed skulle uppfinna något de kallade för 'stratified downdraft'. (Det är möjligt att någon av dem gjorde uppfinningen själv, en viss begreppsförvirring råder därom). Jag berör stratified downdraft i teoriavsnittet.

Gengasgeneratorer delas in i två huvudgrupper - vedgas och kolgas. Detta är några sidor om gamla generatorer med bilder saxade ur boken 'Gengas'.

Många har frågat mig hur gengasgenerering egentligen fungerar, så jag har skrivit en sida om teorin bakom gengas och även en sida om andra funderingar kring gengas som bl.a. svarar på frågan "varför gengas?".

Maila mig också om du hittar en intressant länk som du tycker att jag skall lägga upp här.