Bestämmelser

Besiktiktning & Registrering

Det enklaste sättet att registrera in en gengasbil är att välja en årsmodell som inte innefattas av de nya avgaslagarna som kom 1976. Det innebär i korthet att välja en bil av årsmodell 1975 eller tidigare om tjänstevikten är under 2500 kg.

För lätta lastbilar (tjänstevikt 2500kg - 3500 kg) kom inte avgaskraven förrän 1989 så en sådan av årsmodell 1988 och tidigare är också enkel att registrera.

Om man vill registrera en personbil (tjänstevikt under 2500 kg) av årsmodell senare än 1975 måste man avgascertifiera motorn på samma sätt som om det var en helt nykonstruerad motor med alla krav som det innebär. Detta har mig veterligen ingen lyckats med, men om någon lyckas med det kommer den motorn sen att gå att montera in i vilken bil som helst.

Gengas på nyare bilar?

Ett viktigt mål för oss gengasare är att kunna köra med gengas på en nyare bil än 1975. Detta stöter dock på patrull inom byråkratin.

För att kunna registrera en bil med en motor som inte satt original i bilen från tillverkaren måste tillverkaren ha certifierat bilen med just den motortypen med just det bränslet. Dessutom måste naturligtvis motorn uppfylla de avgaskrav som ställs på en motor efter årsmodell 1989 när lagen om katalysatorer kom. Certifieringen gäller för både motor och avgassystem - och då tänker man i första hand på eventuell katalysator.

För att kunna certifiera en motor måste man göra en avgasanalys enligt en av EU fastställd körcykel. Den finns för övrigt på www.dieselnet.com. Att göra en sådan analys hos Bilprovningens MotorTestCentrum (08-500 65 600) kostar ungefär 12000 kr +moms.

När man väl har gjort sina prover gäller det "bara" att övertyga bilfabrikanten om att föra in (och därmed garantera testernas kvalitet) motorn i bilmodellens motorlista. Detta kan som ni förstår vara ganska besvärligt.

En annan tänkbar väg är att begära avgasdispens från Naturvårdsverket. Detta har emellertid ingen lyckats med. Detta kan i och för sig bero på att de som begärt dispens inte har lämnat in en fullständig ansökan med data från EU-körcykeln. Det vore väldigt intressant om någon lyckades med detta.

Bestämmelser och kungörelser

SNFS 1982:3 Kungörelse om avgasrening m .m. för bensindrivna bilar
Denna kungörelse tillämpas på bilar efter 1983 års modell. Det står bland annat om avgascertifiering.
SNFS 1986:1 Kungörelse med föreskrifter om avgasrening m.m. för vissa bensin-, diesel- och motorgasdrivna bilar.
Föreskrifterna avser den provning m.m. som fordras för att en biltillverkare skall erhålla avgascertifikat för en ny bilmodell. Avgascertifikat fordras vid registreringsbesiktning enligt 36 § fordonskungörelsen (1972:595, omtryckt 1982:12) eller vid typbesiktning enligt 55 § samma kungörelse.
SNFS 1999:10 Kungörelser med föreskrifter om bilavgaskontroll; SNFS (1992:12)
Föreskrifterna avser de krav som skall vara uppfyllda för att överensstämmelse med kraven i bilavgasförordningen skall anses föreligga. Detta gäller dels för bilar vid första registreringsbesiktning och typbesiktning enligt 36 § respektive 55 § fordonskungörelsen (1972:595), dels för löpande kontroll av bilar i trafik och vid annan aktuell kontroll av fordon angiven i fordonskungörelsen.
1945:174 Denna Kunggörelse kom 1945 och gällde fram till 1994, men den kan ses som mycket goda råd till den som kör på gengas.