Under några år har jag följt med gengaslistan och gengassidan. Mitt eget projekt har äntligen börjat bli färdigt och jag har nu provkört hela härligheten ett halvt dussin gånger. Bilen är ännu inte registrerad så provkörningarna har tagit plats längs småvägar. Topphastigheten är ännu inte känd pga körningen längs småvägar men på det hela taget verkar det finnas bra med kraft i motorn. Det som begränsar körhastigheten är inte motoreffekten utan de vintriga vägarna. Bilen är försedd med ett omkopplingssystem som möjliggör byte mellan gas och bensin i farten och dessutom körning på gas och bensin samtidigt i vilket som helst blandningsförhållande.

För tändförställning, tomgångsvarv och sekundärluft finns reglage vid ratten. Sekundärluften är semiautomatisk så till vida att klaffen för sekundärluft är sammankopplad med klaffen för effektreglering. Vid tomgång är sekundärluften nästan helt strypt vilket gör att man utan att ändra på sekundärluftstillförseln kan växla mellan tomgång och full belastning.

Generatorn är försedd med silotorkning, luftförvärmning samt reglerbar härd. Munstyckenas längd kan varieras och höjden mellan munstyckskransen och härdstrypningen kan varieras genom att skruva rost och härdring uppåt eller neråt. Startfläkten kan användas både som sug och som tryckfläkt vilket gör både påtändning av generatorn och fyllning av hela systemet enkelt. Som filter har jag använt 2 * 2 kvadratmeter glasfiberduk. Filterduken finns i de två liggande cylindrarna som syns på bilden, de utgör samtidigt stommen i hela släpet. Efter filtreringen följer kylning i rörkylare och därefter återuppvärmning av gasen samt slutlig filtrering genom ett pappersfilter från en lastbil.

Fredrik Ek