Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar

Karl 'Gengaskalle' Danielssons kolgasdrivna stationärmotor med glasfiberdukrenare


En annan vinkel av samma stationärmotor.


Glafiberdukrenarens filterinsats.


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07