Johan Linells volvo med automatisk sekundärluftreglering.

Startfläkten går

Gasblandare, servo, justerbar tändning och bränslekran.

Motor, styrbox och servo.

Reglage för sekundärluft. En brytar för av och på, den andra för automatisk eller manuell reglering. Manuell reglering sker med den silverfärgade ratten.

Reglage för tändning, gengastillförsel och bränsletillförsel

Släpvagn med gasgenerator.

Grenrör med lambdasond.