Denna bil ägs av Per-Erik Ågren som bor utanför Umeå. Den är av årsmodell 1961 och konverterades 1990 av Torbjörn Sandkvist som tidigare forskat om gengas för statens maskinprovning i Umeå och hade i slutet av 1999 gått ca 2000 mil på flis.
Per-Erik har en mindre bilverkstad i Umeå och är säkert en blivande expert på gengas.
Han har enligt egen utsago inget emot frågor angående bilen