Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar
Denna bil ägs av Per-Erik Ågren som bor utanför Umeå. Den är av årsmodell 1961 och konverterades 1990 av Torbjörn Sandkvist som tidigare forskat om gengas för statens maskinprovning i Umeå och hade i slutet av 1999 gått ca 2000 mil på flis.
Per-Erik har en mindre bilverkstad i Umeå och är säkert en blivande expert på gengas.
Han har enligt egen utsago inget emot frågor angående bilen


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07