Projektbilen

Detta är vår projektbil för att utveckla bland annat den elektroniska gasblandaren. Bilen är en Volvo 242 -75 med B20-motor. Generatorn är en Hesselman vedgasgenerator med original reningssystem som består av en cyklonrenare, grovrenare med vinkelställda plåtar, kylare och finrenare med lekakulor. Vinkelplåtrenaren och lekakulerenaren är våtrenare som är sammanbyggda med kylaren. Det är den stora limpan som är monterad fram.

En lustig detalj är att cyklonen exploderade strax efter att de här bilderna togs. Det visade sig att den var ganska korroderad. En liten gengaspuff i generatorn räckte för att skjuta hela botten på cyklonen.

Bilen kommer lätt upp i en marschfart på 100 km/h och maxfart är 120 km/h på torr fin ved, med vinden i ryggen, nerförsbacke och hemlängtan.