Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar

Front med kylare och renare.


Bilen från sidan, med generator och en på gångjärn monterad stege för lätt påfyllning av bränsle.


Generatorn ovanifrån, med ett galler för att förhindra att spån faller ner bredvid generatorn och bildar en brandfara.


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07