Front med kylare och renare.


Bilen från sidan, med generator och en på gångjärn monterad stege för lätt påfyllning av bränsle.


Generatorn ovanifrån, med ett galler för att förhindra att spån faller ner bredvid generatorn och bildar en brandfara.