Volvolastbil 1935 EPA-traktor

Volvo lastbil 1935 ombyggd till Epa-traktor och nyligen försedd med Hesselman vedgasaggregat. Ägare Karl-Olof Andersson Väröbacka. Aggregatet härstammar från Örlogsverkstaden i Göteborg och var ämnat att driva likströmselverk för magnetisering av minor.

Den har både bensinförgasare och gasblandare monterat på grenröret. Gasledningen stängs med en kran vid bensindrift och en propp sätts in istället för luftrenare, vid gasdrift sätts proppen i förgasaren. Men oj vad det går dåligt om det finns bensin kvar i flottörhuset!! Detta sugs in i gasblandaren!!