Cyklonrenare

En bra cyklonrenare är väldigt bra att ha om man använder traditionälla våtrenare. Den gör dels att man slipper rengöra finrenaren lika ofta och dels renarsystemets totala funktion blir bättre enligt principen "mindre föroreningar in = mindre föroreningar ut".

Denna cyklon är dimensionerad enligt anvisningarna i dr Tom B. Reeds "Handbook of biomass gasifier engine systems" och har visat sig fungera ypperligt. Vi jämförde hur mycket vi fick tömma en gammal standard cyklonrenare från 40-talet med den här och resultaten var inte ens jämförbara.

Cyklondimensionering

För att enkelt göra dimensioneringen av cyklonen gjorde vi ett kalkylblad som du kan ladda ner och mata in uppgifter om din motor i.

Här är våra dimensioner

Detta är beräkningarna för en volvo B20-motor. Antag max 100% fyllnadsgrad hos motorn, 50% gengas, 50% luft

Drör [mm] Vc [l] Nmax[1/min] Qg [Nm^3/h] Qg [m^3/h @ 300°C]
62.1 2 4000 120 251.79

Alternativ:

1) Inloppsvidd = rördiameter, dimensionering enligt 8-5a
2) Inloppsvidd = rördiameter, dimensionering enligt 8-5b
3) Inloppsarea = rörarea, dimensionering enligt 8-5a
4) Inloppsarea = rörarea, dimensionering enligt 8-5b

Parameter (nomenklatur enl 8-5a) [mm] Avrundade mått

  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 3
Bc 62.1 62.1 38.92 34.81 40
Hc 124.2 155.25 77.83 87.02 80
De 124.2 155.25 77.83 87.02 80
Sc 31.05 0 19.46 0 20
Dc 248.4 310.5 155.66 174.03 160
Lc 496.8 465.75 311.32 261.05 320
Zc 496.8 776.25 311.32 435.09 320
Jc 62.1 77.63 38.92 43.51 40
 

Ltot 993.6 1242 622.65 696.14 640
Vi [m/s] 9.07 7.25 23.09 23.09 21.86
dP [kPa] 0.13 0.07 0.85 0.68 0.76
dP [mm vp] 13.07 6.69 84.75 67.8 75.92
Da [um] 5 5.59 2.48 2.35 2.59
Dc [um] 15.83 17.7 7.86 7.43 8.19
Alltså: välj Alt 3!

Byggtips

Cyklonen byggs lämpligen i rostfritt, helst syrafast som allt annat som skall komma i kontakt med gengas. Det enda som egentligen är problematiskt att få till är själva cyklonkonan. Den görs lämpligen genom att man kallsmider två plåtar mot ett runt mothåll som sedan svetsas ihop till en kon.