Glasfiberdukrenare

Här är lite bilder och en skiss på en utprovad och väl fungerande renare. Förlagan kommer från Karl 'Gengaskalle' Danielssons mercedes.

Den här typen av renare utnyttjar glasfiberdukens värmetåliga egenskaper så att man kan placera den nära gasgeneratorn, vilket förhindrar att såväl vatten som tjära kondenseras ut på duken.

Fördelen med den här typen av renare framför t.ex. den vanliga lecakulerenaren är att denna är mycket mer effektiv, samt kräver mindre underhåll.

Den bör byggas så att totala filterarean blir minst 3,5 m2, gärna mer.

Renarinsatsen

Karl Danielssons renarinsats
Renaren består av ett perforerat rör på vilket man svetsat cykelhjulsliknande anordningar som håller isär duken. Mellan ringarna snörper man åt med värmebeständigt snöre (t.ex. sådan man använder för att täta vedpanne och kaminluckor). Gasen passerar utifrån och in genom duken, det perforerade röret och ut genom gasuttaget. Man måste tänka på att utforma allting så att det blir så få skarpa kanter som möjligt, så att det inte nöts hål på duken i onödan.

"Hjulen" kan lämpligen göras av 12-20mm rostfitt rör som rundbockas och ekrarna av liknande material. Lämpligen är ekrarna tunnare än hjulen, men det är inte nödvändigt.

Renarhuset

Renarhuset, som man monterar insatsen i bör vara konstruerat på ett sådant sätt att askan fritt kan ramla från duken ner i en askbehållare. Dessutom bör man enkelt kunna avlägsa askan ur askbehållaren, antingen genom att lyfta ur hela renaren och skaka ur askan eller genom en väl tilltagen asklucka.

Vidare bör instatsen monteras horisontellt i huset, så att askan inte kan lägga sig någonstans på duken och "kaka ihop sig". Det kan då bli synnerligen svårt att rengöra och dessutom stiger tryckfallet över renaren ganska fort efter rengöring.

Karl Danielsson gjorde sitt renarhus av en liggande Gasolflaska modell P11.

Skötsel och underhåll

Dukpåsen håller i princip i evighet så länge temperaturen hålls tillräckligt hög för att undvika tjäravfällningar och tillräckligt låg så att duken inte bränns sönder. Det som är begränsande för livslängden är under riktiga förhållanden det mekaniska slitaget, som kan begränsas genom bra konstruktion.

När man kör bildas "kakor" av aska och sot på duken som skakas loss av bilens rörelser eller av sin egen vikt och faller ner i askbehållaren, så man behöver inte ta ur renarinsatsen annat än för att inspektera dukens kondition.

Urasking sker som för alla renare så ofta att inte askbehållaren blir helt full, då kan det nämligen bli synnerligen besvärligt.

Skiss

Den här skissen är på intet sätt skalenlig. Antalet "hjul" är inte heller riktigt utan skissen syftar endast till att visa principen. Vilka dimensioner din renare skall ha måste du räkna ut själv utefter de förutsättningar ditt bygge har med avsende på material, utrymme osv.


Renarinsatsen

Att få tag i filterduk

Det finns ett företag som heter:
Industri-Textil JOB AB
Adress: Box 144
511 22 KINNA
Telefon: 0320-130 15
Fax: 0320-21 12 45
Orgno: 556147-0534
E-mail: job@industritextil.se

Sist jag var i kontakt med dem var följande artiklar intressanta för gengasapplikationer.

Art.no Maxtemp Beskrivning
h2144 800° Ren glasfiber.
h2165 800° Glasfiber med 10% Teflon. Dyrare, men skall vara bättre på att få sot/kolpulverkakorna att släppa. Förmodligen inte nödvändigt.