Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar

Byggbeskrivningar

Här publiceras gengasrelaterade byggbeskrivningar. Förutom de här beskrivningarna har vi även fått tillstånd att visa S.M.Ps byggbeskrivning och den kommer så snart den har konverterats till webbformat (det är tyvärr en ganska långsam process)

Byggbeskrivningarna

 • Gasgenerator av S.M.P.
   S.M.P:s kompendium med verkstadshandbok för gasgeneratorer. Den fungerar även som byggbeskrivning om man vet hur gasgeneratorer brukar vara konstruerade, eftersom den innehåller enklare skisser och dimensioneringsanvisningar. Standardverket inom gengas i Sverige i dag skulle man kunna säga. Endast kapitel 1 än så länge.
 • Kubbmaskin
   Markus Almroth och Torbjörn Forsmans prototyp till kubbmaskin. Detta är inte en färdig byggbeskrivning utan snarare kommenterade bilder. Men lite skisser och tips kommer så småningom att publiceras här också.
 • Gasgenerator
   Harry LaFontaines förenklade Stratified Downdraft-generator. Denna gasgenerator fungerar, men anpassar härdzonerna långsamt, så den är mest lämpad för drift med jämn belastning.
 • Glasfiberdukrenare
   Karl 'Gengaskalle' Danielssons variant på glasfiberdukrenare. En konstruktion som har visat sig fungera mycket bra.
 • Cyklonrenare
   Dimensioneringsanvisningar och lite byggtips till en mycket effektiv cyklonrenare. Formler och data hämtat ur dr Tom B. Reeds "Handbook of Biomass Gasifier Engine Systems"


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07