Kolgas

Kolgas har både fördelar och nackdelar om man jämför med vedgas.

De två stora nackdelarna som jag ser är dels bränslets (träkol) smutsighet och dels de energiförluster man får i samband med kolningen.

Fördelarna är flera.

Det finns fler fördelar, men jag nöjer mig med att lista dessa.

Bilden nedan föreställer en enkel kolgasgenerator med horisontell förbränning. Den horisontella modellen är mycket enkel, men kräver bra kol eftersom liten eller ingen spaltning alls av överblivna tjärpartiklar förekommer vid pyrolysen.