Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar

Kolgas

Kolgas har både fördelar och nackdelar om man jämför med vedgas.

De två stora nackdelarna som jag ser är dels bränslets (träkol) smutsighet och dels de energiförluster man får i samband med kolningen.

Fördelarna är flera.

  • Man slipper problem med vattenånga i gasen, eftersom kol har en avsevärt högre torrhet än trä. Detta gör gasen mycket lättare att rena då man kan använda enkla partikelfilter.
  • Gasen innehåller lite eller ingen tjära vilket skonar motorn från slitage och avlagringar.
  • Enklare konstruktion, eftersom man i härden inte behöver ta hänsyn till spaltningen av tjära. Denna fördel har i viss mån försvunnit sen Tom Reed uppfann begreppet 'Stratified downdraft'.
  • Snabbare reaktionshastighet. Generatorn anpassar sig snabbare till ny belastning i t.ex. uppförsbackar. Detta pga att en vedgasgenerator fungerar både som kolugn och kolgasgenerator samtidigt där kolning och gasgenerering måste samverka för gott resultat. I en kolgasgenerator är ju redan kolningen gjord. Detta gör i alla fall att en kolgasgenerator är lättare att köra.
Det finns fler fördelar, men jag nöjer mig med att lista dessa.

Bilden nedan föreställer en enkel kolgasgenerator med horisontell förbränning. Den horisontella modellen är mycket enkel, men kräver bra kol eftersom liten eller ingen spaltning alls av överblivna tjärpartiklar förekommer vid pyrolysen.


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07