Länkar

Några intressanta länkar:

Genom Sverige med ved i tanken Tre killar kör Sverige runt i en gengasbil.

Downdraft Gasification. En hel del intressanta bilder.

Wood as engine fuel
En rapport från FAO.

Alternativ.nu
Site tillägnad självhushållning och ekologisk livsföring

Stationär stratifiedgenerator för hemmabruk. Skall värma bl.a ett garage och generera el till nätet

"Wood gas as engine fuel" - Bok på engelska om gengas.

Community Power Corporation Utvecklar och säljer biomass-drivna spisar och elverk till utvecklingsländer.

Biomass Energy Foundation bedriver forskning inom gengasområdet.

Ingengjörsvetenskapsakademien säljer fortfarande en bok som heter 'Gengas' som är en sammanställning av andra världskrigets erfarenheter inom gengasområdet. En mycket läsvärd bok, men bör kompletteras med information från BEF. Den finns inte på deras hemsida, man måste ringa in och fråga efter den, men telefonnumret finns i alla fall.

SMP - Provning i Umeå har gjort gengasförsök sedan femtiotalet och har fortfarande kompetens inom området. De säljer också informationsbroschyrer och ritningar på gengasverk för den som är intresserad.

Producer Gas for Motor Vehicles - en bok om konvertering av bilar till gengasdrift. Online-köp möjligt.

Några som kört runt i Australien med en vedgasdriven skåpbil

Maillista om gengas

Joakims privata gengassida

Fluidyne och Doug Williams har gjort ett bra arbete med en gengasdriven generator för att elektrifiera avlägsna byar i tredje världen. Innehåller också ett brev från Vesa med bilder på bilar. En hel del annat matnyttigt också faktiskt.

the Biomass Gasification Network

Anders Östlunds sida om gengas. Informationen på denna sida kommer från en instruktionsbok för Imbert Vedgasgeneratorer samt "Generator Jahrbuch 1942" (mest bilder) Scannat ur en instruktionsbok för Imbert Vedgasgenerator.

Stigge Werners gengassida. En svensk websida om gengas.