Hitta rätt
Första sidan
Vanliga frågor
Bakgrund
Bilder
Om gengas
Varför?
Litteratur
Kuriosa
Byggbeskrivningar
Bestämmelser
Reseskildringar
Länkar

Om Gengas

Information för dig som vill veta lite mer om gengas.
 • Teori
   Förenklat förklarat om gengasens teori. Hur det egentligen fungerar.
 • Vedgas
   Specificerat om vedgas, några skisser på olika modeller av vedgasgeneratorer och förklaringar om konstruktionen.
 • Kolgas
   Samma sak som vedgasavsnittet, fast om kolgas. Denna avdelning är inte riktigt komplett ännu. Det saknas bl.a. skisser och förklaringar om det berömda Källe-aggregatet, samt om det mycket utbredda system Svedlund.


Maila Markus Almroth.
tel: 060-61 88 85
gsm: 070-580 80 06
fax: 070-612 56 07