Teori

Gasgenerering från kol och ved fungerar enligt principen oxidation - reduktion. Det är en tvåstegsprocess där bränslet i första steget oxideras till koldioxid (CO2) och sedan i andra steget reduceras till kolmonoxid (CO) som är den gas man sedan kör motorn på.
Reduktionen sker när överhettade koldioxidmolekyler träffar glödande kol.

Processen kan med grundskolekemiska formler visas på det här sättet.

Oxidation:
C + 2O -> CO2 + Värme

Reduktion:
Värme + CO2 + C -> 2CO

Detta är huvudprocessen för både vedgas och kolgas, men för vedgas tillkommer en massa biprocesser for spaltning av tjära och kolning av träet. En vedgasgenerator kan man säga är en kombinerad kolgasgenerator och kolugn. Vedgas innehåller förutom kolmonoxid även syrgas, vätgas, etengas och en mängd andra kolväten som höjer värmevärdet. Dessa är dock inte så stor andel att man behöver ta hänsyn till dem vid beräkningar.

Vid kolningen av träet i en vedgasgenerator frigörs även syra (Ättikssyra tror jag, skall kolla upp) och vatten, som kondenserar ur träet. Vattnet försvårar reningen av gasen eftersom det omöjliggör användandet av goretexfilter och liknande. Vattnet få helt enkelt filtren att sätta igen. Syran har en menlig effekt på såväl motorn som på gasgeneratorn.

Egna funderingar

Ett sätt att komma undan problemet med vattenånga i gasen från ett vedgasaggregat kan vara att först kyla ner gasen till under daggpunkten (ca 40 grader) vilket skulle få en stor del av vattnet i gasen att kondensera. Om man sedan höjer temperaturen igen får man lite marginal till daggpunkten och då borde man kunna använda ett vanligt partikelfilter av samma modell som sitter i t.ex. moderna dammsugare.

Det finns att köpa filtermaterial som tål 800o C. Med ett sådant dukfilter (partikelfilter) behöver man ingen annan rening eftersom dagens filter är väldigt effektiva. Undersökningar som BEF har gjort visar att en dieselmotor som körs i blandgasläge (gengasdrift med en liten dieselinblandning för att få tändning) har längre livslängd än om man kör den på bara diesel om man renar gasen med en dukrenare med sådana dukar. Eftersom filtermaterialet tål så höga temperaturen kan man placera den nära generatorn utan att filtret bränns sönder av den höga temperaturen. På det viset undviker man att vattenångan i gasen kondenseras på filtret. Ångan avskiljer man sedan med hjälp av en gaskylare på det sätt som beskrivs ovan.